БОДЛОГО- АЖЛЫН КАПИТАЛЫН УДИРДЛАГА

Бодлого-1

Х компани 12 сарын мөнгөн хөрөнгийн төсөв боловсруулжээ. Уг компани 5 сарын хугацаанд 1.5 сая төгрөг зарцуулахаар тооцоолжээ. Энэ мөнгө нь одоог хүртэл түргэн борлогдох үнэт цаасны хэлбэрт байгаа. Мөнгөний хэрэгцээ гарах үед түргэн борлогдох үнэт цааснаас “С” хэмжээгээр компани мөнгөө гаргаж авна. Сонгож авсан үнэт цааснаас хүлээн авах орлого 6% , хөрвөлт хийхэд гарах зардал 900 төг. Түргэн борлогдох үнэт цааснаас мөнгөө хэдэн удаа татаж авбал  зардал хамгийн бага байх вэ?

 

Бодлого-2

Л компани түргэн борлогдох үнэт цааснаасаа 1 удаа 32.0 мян бэлэн мөнгөн болгон хөврүүлэн авдаг Нэг удаагийн хөрвөлт хийхэд гарах зардал 1000 төгрөг. Үнэт цаас хэлбэрээр байрших хөрөнгөнөөсөө 8 хувийн өгөөж хүртдэг бол түргэн борлогдох үнэт цаас хэлбэрээр байршиж байгаа нийт хөрөнгийн хэмжээг тооц.

 

Бодлого-3

“Тэнгэр” компани худалдан авагчдадаа 50 хоногийн хугацаатай зээлийн борлуулалт хийдэг. Худалдаж авсан түүхий эд материалаа боловсруулан бэлэн бүтээгдэхүүн болгож худалдахад дунджаар 75 өдөр зарцуулдаг.  бараа материалын наслалт нь 75 хоног. Олон жилийн дунджаас харахад компани авлагаа бүрэн цуглуулж авахад 60 хоног зарцуулдаг. Компанийн төлбөр гүйцэтгэх дундаж хугацаа 35 хоног бол компанийн бэлэн мөнгөний циклийг тодорхойл.

 

Бодлого-4

Компанийн мөнгөн үлдэгдлийн хэмжээ дараах байдлаар өгөгдсөн.

Он

20×1

20×2

20×3

Мөнгөн хөрөнгийн хэмжээ

/сая төгрөгөөр/

65.0 сая

56.0 сая

78.0 сая

 

 

20х4 онд нийт  950.0 сая төгрөгний орох, 1020.0 сая төгрөгний гарах мөнгөн урсгал явагдсан бол тус компанийн  мөнгөний эргэцийг тодорхойл.

 

Бодлого-5

Бараа материалын дундаж зарцуулалт 3600 нэгж, нэгжийн өртөг нь 1$, нэгжийн захиалгын өртөг нь 22$, эзэмших өртөг нь бараа материалын дундаж хөрөнгө оруулалтын 30 хувьтай тэнцүү. Захиалгын давтамж янз бүр байхад дараах байдлаар хөнгөлөлт эдлүүлдэг бол оновчтой захиалгын хэмжээг тооц.

 

Захиалгын давтамж Хөнгөлөлтийн хувь

1

10

2

8

3

6

4

5

 

Бодлого-6

А компани жилд 20 удаа захиалга хийж нэгэн төрлийн бараа материал ашигладаг. Нөөцгүй болсны улмаас гарах зардал 25$, нэгжийн эзэмших өртөг 1.5$ янз бүрийн хэмжээтэй аюулгүйн нөөцийн хувьд нөөцгүй болох магадлалыг дараах  байдлаар тогтоодог.

Магадлал %

Аюулгүйн нөөцийн хэмжээ

35

0

30

200

20

300

15

350

 

Аюулгүйн нөөцийн оновчтой хэмжээг ол.

 

Бодлого-7

Тулга  компани Сор компаниас бараа татдаг. Нэг удаа захиалга хийхэд гарах өртөг нь 5$, 2 сар тутамд 1 удаа татан авалт хийдэг.  Барааны жилд шаардагдах хэмжээ 80000. Нэгжийн үнэ 25$ .  Нэгж бүтээгдэхүүн  эзэмших зардал нь  3 $  бол захиалгын оновчтой хэмжээг тооц.

 

Бодлого-8

Бараа материалын дундаж зарцуулалт 4500 нэгж, нэгжийн өртөг нь 3$, нэгжийн захиалгын өртөг нь 20$, эзэмших өртөг нь бараа материалын дундаж хөрөнгө оруулалтын 10 хувьтай тэнцүү. Захиалгын давтамж 1.2.3.4 байхад дараах байдлаар хөнгөлөлт эдлүүлдэг бол оновчтой захиалгын хэмжээг тооц.

 

Захиалгын давтамж Хөнгөлөлтийн хувь

1

6

2

8

3

4

4

2

 

Бодлого-9

Мандах компанийн санхүүгийн мэдээлэл дараах байдлаар өгөгдсөн бол тус компанийн эргэлтийн хөрөнгийн харьцаа, түргэн хөрвөх чадварын харьцааг тус тус тодорхойл.

 

Хөрөнгө

Эх үүсвэр

Мөнгө

112.0

Дансны өглөг

550.0

Авлага

85.0

Татварын өглөг

12.0

Бараа материал

5620.0

Эзний өмч

12500.0

Үндсэн хөрнгө

10260.0

Хур ашиг

3015.0

Хөрөнгө

16077.0

Эх үүсвэр

16077.0

Advertisements

Хариу Үлдээх

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Та WordPress.com гэсэн бүртгэлээрээ сэтгэгдэл бичиж байна. Гарах /  Өөрчлөх )

Google+ photo

Та Google+ гэсэн бүртгэлээрээ сэтгэгдэл бичиж байна. Гарах /  Өөрчлөх )

Twitter picture

Та Twitter гэсэн бүртгэлээрээ сэтгэгдэл бичиж байна. Гарах /  Өөрчлөх )

Facebook photo

Та Facebook гэсэн бүртгэлээрээ сэтгэгдэл бичиж байна. Гарах /  Өөрчлөх )

w

Connecting to %s