БОДЛОГО- ӨГӨӨЖ БА ЭРСДЭЛ

Бодлого-1

Та 1000 төгрөгний нэрлэсэн үнэтэй, 11 хувийн нэрлэсэн хүүтэй бондыг жилийн өмнө 965 төгрөгөөр худалдан аваад өнөөдөр 925 төгрөгөөр борлуулж байна.

 1. Энэ хөрөнгө оруулалтын төгрөгөөр илэрхийлэгдсэн орлого ямар байх вэ?
 2. Хөрөнгө оруулалтын өгөөжийн хэмжээ ямар байх вэ?
 3. Хэрэв инфляци өнгөрсөн жил 4%  байсан бол энэ хөрөнгө оруулалтын бодит өгөөж ямар байх  вэ?

Бодлого-2

А болон Б компанийн өнгөрсөн 5 жилийн хувьцааны боломжит орлогын талаар мэдээлэл өгөгджээ.

 

Он Боломжит орлогын хэмжээ (хувиар)

А компани

Б компани

20х5

14

22

20х6

3

-5

20х7

-6

-15

20х8

11

28

20х9

9

17

Өгөгдсөн мэдээллийг ашиглан хувьцаа тус бүрийн арифметик болон геометр дундаж орлого, стандарт хэлбэлзэл, хазайлтыг тус тус ол.

Бодлого-3

Та дараах мөнгөн урсгал бүхий 2 чиглэлээр хөрөнгө оруулалтыг харьцуулах хэрэгтэй болов.

 

ЭЗ-ийн байдал

ЭЗ-ийн байдлын тохиох магадлал

I  хөрөнгө оруулалтаас олох орлого (төг)

II  хөрөнгө оруулалтаас олох      орлого (төг)

Өсөлт

0.2

100 000

120 000

Хэвийн

0.5

75 000

75 000

Бууралт

0.3

25 000

117 000

 1. Хөрөнгө оруулалт тус бүрээс олж болох орлогын хэмжээг тооц.
 2. Хөрөнгө оруулалт тус бүрийн хүлээгдэж буй орлогын стандарт хэлбэлзэлийг тооц.
 3. Аль хөрөнгө оруулалт нь эрсдэл ихтэй вэ?

 

Бодлого-4

Та  L болон  D  2 компанийн хувьцаанд хөрөнгө оруулсан. Ирэх жилийн эдийн засгийн боломжит төлөв байдал бүрд харгалзах хувьцаа бүрийн боломжит орлогын хэмжээний талаар мэдээлэл өгөгджээ.

 

ЭЗ-ийн байдал

L  компанийн хувьцааны боломжит орлого (хувиар)

D  компанийн хувьцааны боломжит орлого (хувиар)

Өсөлт

6.3

5.4

Хэвийн

10.5

9.5

Бууралт

15.6

16.0

 1. Хувьцаа бүрийн хүлээгдэж буй орлогын нормыг тодорхойл.
 2. Хувьцаа бүрийн орлогын нормын стандарт хэлбэлзлийг тодорхойл

 

Бодлого-5

Альфа болон Бетта гэсэн 2 хөрөнгө оруулалтаас олох орлогын хэмжээ ирэх жилийн эдийн засгийн төлөв байдалтай уялдан дараах байдалтай байна.

 

ЭЗ-ийн байдал

ЭЗ-ийн байдлын тохиох магадлал

Альфа  хөрөнгө оруулалтаас олох орлого (төг)

Бетта  хөрөнгө оруулалтаас олох      орлого (төг)

Өсөлт

0.1

100

120

Хэвийн

0.5

50

30

Бууралт

0.4

-20

-40

 

 1. Хөрөнгө оруулалт тус бүрээс олж болох орлогын хэмжээг тооц.
 2. Хөрөнгө оруулалт тус бүрийн хүлээгдэж буй орлогын стандарт хэлбэлзэлийг тооц.
 3. Аль хөрөнгө оруулалт нь ашигтай вэ?

 

Бодлого-6

Нэг бүр нь 400 төгрөгний үнэтэй 150 ширхэг Голомт хувьцаа, нэг бүр нь 200 төгрөгний үнэтэй  130 ширхэг хувьцаагаар багц бүрдүүлсэн бол багцын хүлээгдэж буй орлогын хэмжээг тооц.

 

Бодлого-7

Хөрөнгийн бетта нь 0.9, зах зээлийн өгөөж нь 15 хувь, эрдэлгүй хүүгийн хэмжээ 7 хувь бол уг хувьцааны хүлээгдэж буй орлогын хэмжээг тооц.

 

Бодлого-8

Хувьцааны хүлээгдэж буй орлогын норм нь 12 хувь, эрсдэлгүй хүү нь 6 хувь, эрсдлийн шагнал нь 5 хувь бол уг хувьцааны бетта нь ямар байх вэ?

 

Бодлого-9

Шим компанийн хувьцаа 20 хувь, Дэм компанийн хувьцаа 40 хувь, Хүч компанийн хувьцаа 25 хувь, Шүр компанийн хувьцаа 15 хувь байхаар та хувьцааны  багц бүрдүүлжээ.       Эдгээр компанийн бетта нь харгалзан 1.1; 0.95; 1.4; 0.7 бол багцын бетта ямар байх вэ?

 

Бодлого- 10

Дараах мэдээлэл өгөгджээ.

Үзүүлэлтүүд

“Урсгал”  ХК хувьцаа

“Голомт” ХК хувьцаа

Хүлээгдэж буй орлогын норм

17%

19%

Стандарт хэлбэлзэл

15%

13%

Багцын эзлэх хувийн жин

35%

65%

Харилцан хамаарлын коэффициент

0.2

Олох зүйл

 1. Багцын хүлээгдэж буй орлогын норм тооц.
 2. Багцын эрсдэл тооц.
 3. Багцын хазайлтын коэффициент тооц.

 

Бодлого11

Дараах мэдээлэл өгөгджээ.

Үзүүлэлт

Хувийн жин

Хувьцааны β коэффициент

Х1 хувьцаа

20%

0.6

Х2 хувьцаа

13%

0.8

Х3 хувьцаа

47%

-1.8

Х4 хувьцаа

20%

-0.7

 

Олох зүйл : Багцын β коэффициентыг тооц.

Бодлого12

Та нийт 200 000 төгрөгийг А болон Б компанийн хувьцаа, зарцуулах гэж байна. Таны зорилго 10 хувийн хүлээгдэж буй орлогын нормтой, 15 хувийн эрсдэлтэй багц бүрдүүлэх явдал юм. Хэрэв А компанийн хувьцааны хүлээгдэж буй орлогын норм нь 20 хувь, бетта нь -0.5, Б компанийн хувьцааны хүлээгдэж буй орлогын норм нь 15 хувь, бетта нь 1.5, эрсдэлгүй хүүгийн хэмжээ 5 хувь бол та Б компанийн хувьцаанд хэдэн төгрөгний хөрөнгө оруулалт хийх вэ?

 

Бодлого13

Б хувьцааны бетта нь 1.2 бөгөөд хүлээгдэж буй орлогын норм нь 20 хувь, В хувьцааны бетта нь 0.9 бөгөөд хүлээгдэж буй орлогын норм нь 16 хувь байна. Хэрэв эрсдэлгүй өгөөж нь 5 хувь, эрсдлийн шагнал нь 12.9 байх дээрх хувьцаанууд зөв үнэлэгдсэн үү. Аль хувьцаа нь дутуу үнэлэгдсэн бэ?

Хэрэв дээрх 2 хувьцааг зөв үнэлэгдсэн гэж үзвэл аль хувьцаа нь дутуу үнэлэгдсэн байх вэ?

 

Бодлого14

Үнэт цаасны бетта болон хүлээгдэж буй орлогын талаар дараах мэдээлэл өгөгджээ.

Үнэт цаас

Хувьцааны бетта

Хүлээгдэж буй орлогын норм

Говь ХК

1.25

18%

Атар өргөө

0.8

15%

 

Эдгээр хувьцаанууд зөв үнэлэгдсэн гэж үзээд капитал үнэлгээний загварыг ашиглан хувьцаа бүрийн орлогын норм болон зах зээлийн өгөөжийг тооц. Эрсдэлгүй хүүгийн хэмжээ хэд байх вэ?

Advertisements

Хариу Үлдээх

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Та WordPress.com гэсэн бүртгэлээрээ сэтгэгдэл бичиж байна. Гарах /  Өөрчлөх )

Google+ photo

Та Google+ гэсэн бүртгэлээрээ сэтгэгдэл бичиж байна. Гарах /  Өөрчлөх )

Twitter picture

Та Twitter гэсэн бүртгэлээрээ сэтгэгдэл бичиж байна. Гарах /  Өөрчлөх )

Facebook photo

Та Facebook гэсэн бүртгэлээрээ сэтгэгдэл бичиж байна. Гарах /  Өөрчлөх )

w

Connecting to %s